نقص سیستم روشنایی خودرو  عامل جریمه شدن  167 هزار خودرو

نقص سیستم روشنایی باعث جریمه شدن 167 هزار خودرو در سه ماهه گذشته شده است . 

با خرید انواع چراغ خودرو از فروشگاه لوازم یدکی ترودو رانندگی امن و بدون جریمه ای تجربه کنید.

trodo.ir